Hyresbostäder i Norrköping AB

Om organisationen

Vi är Norrköpings allmännyttiga bostadsbolag och det största bostadsbolaget i staden. Vi ägs av Norrköpings kommun till 100 % och i grund och botten därmed av norrköpingsborna själva. Med drygt 9 800 hyreslägenheter utgör vi ungefär en tredjedel av den lokala hyresbostadsmarknaden. Vi hyr även ut ca 5200 p-platser/garage och ca.300 verksamhetslokaler. Vi verkar som hyresvärd på den lokala marknaden, vilket gör nuvarande och blivande norrköpingsbor till vår primära målgrupp.

Bransch: Construction & Real Estate
Stad: Norrköping
Grundat: 1946
Webb:
Hyresbostader.se

 

Hyresbostäder i Norrköping AB great place to work