Passionerade sedan 1980-talet

Vår historia

vår historia_vit kub

30 års data visar vikten av tillit

Det började på 1980-talet i San Francisco då två journalister, Robert Levering och Milton Moskowitz, beslöt sig för att ta reda på varför det fanns så många dåliga arbetsplatser i Amerika.

I jakten på svaret upptäckte de också vad som kännetecknar bra arbetsplatser - och vad som saknas på dåliga arbetsplatser. Men när en redaktör på förlaget Addison-Wesley föreslog att Moskowitz och Levering skulle skriva en bok om de 100 bästa arbetsplatserna var de tveksamma. Moskowitz sade senare att de "inte var säkra på att de kunde hitta 100 värdiga arbetsplatser".

De var inte heller lätt att hitta information om de företag som de tänkte sig för listan. Så de gav sig ut på vägarna, besökte företagen och ställde två grundläggande frågor till de anställda: "Vad gör detta till en bra arbetsplats?" och "Vad skulle göra det till en bättre arbetsplats?".

Reste genom hela USA

Tillsammans tillbringade de mer än ett år med att resa runt i landet och intervjua hundratals anställda i dussintals städer. Detta arbetskrävande tillvägagångssätt var riskabelt: Levering minns att de satte resekostnaderna på sina personliga kreditkort när förskottet på boken tog slut. Lyckligtvis blev boken en succé.

Boken "The 100 Best Companies to Work For in America" blev en bästsäljare när den publicerades 1984 och lade grunden för liknande listor runt om i världen.

Så vad kom de fram till?

Moskowitz sammanfattade allt i en mening i New York Times 2007:

"En bra arbetsplats", skrev han, "är en där ledningen litar på de anställda och där de anställda litar på ledningen".

1998 fick Moskowitz och Levering i uppdrag av Fortune Magazine att ur sitt stora dataunderlag göra en ranking av världens bästa arbetsplatser. Vid det laget hade de ersatt sina personliga besök med en medarbetarundersökning, som tog hänsyn till vad deras studier hade kommit fram till om framgångsrika företagskulturer.

De definierade därmed sina kriterier brett och tog hänsyn till löner och förmåner, men också till mindre konkreta faktorer som de anställda sa var av betydelse för dem, som företagets uppdrag och om de kände sig rättvist behandlade.

Skapade de kända listorna

Listorna, som fortfarande publiceras varje år, har blivit en viktig del av företags varumärkeskampanjer och är vad som kanske mest förknippas med Great Place To Work Institute, som Levring grundade för att kunna fortsätta studera, och ranka, världens bästa arbetsplatser. Han har under åren skrivit ett flertal böcker på ämnet, bland annat A Great Place To Work.

100 best companies to work for

Utgåvorna som startade allt

Böckerna innehåller författarnas omfattande forskning och analys av framgångsrika företag och täcker ämnen som anställdas motivation, arbetsplatskultur och ledarskap.

Great Place To Work böcker

Ta första steget till att bli ett
Great Place To Work®