Allt du någonsin undrat om Great Place To Work

Frågor och svar om vår verksamhet

subhero employer branding studio

Vilka kan bli Great Place to Work-certifierade?

Alla organisationer med över 10 medarbetare kan blir Great Place to Work-certifierad™. För att få en certifiering och få kalla sig för ett Great Place To Work® behövs två saker:

  1.  Genomförd medarbetarundersökning, kallad Trust Index™, och få ett resultat som visar att minst 70 % av medarbetarna upplever arbetsplatsen som riktigt bra.
  2. Genomförd Culture Brief™, där övergripande information om organisationen, inklusive medarbetarstatistik och demografisk information, lämnas in. Tidsåtgång: ca 30 minuter.

 

Hur blir man Great Place to Work-certifierad™?

Genom att genomföra och få höga betyg i medarbetarundersökningen samt lämna in en Culture Brief™.

Medarbetarundersökningen bygger på 60 påståenden fördelade inom fem dimensioner. För varje dimension skapas ett index (genomsnittsvärde) för att få en bild av relativa styrkor och utvecklingsområden. De organisationer som totalt sett får över 70 % i Trust Index™ blir Great Place to Work-certifierade.

 

Hur länge gäller Great Place to Work-certifieringen™?

Certifieringen är giltig i 12 månader. Vill en organisation fortsätta vara certifierad efter det måste de genomföra medarbetarundersökningen igen. På så vis säkerställer vi att bara de som behåller sin goda arbetsplatskultur är certifierade.

 

Kostar det att bli Great Place to Work-certifierad™?

Det går inte att köpa sig en certifiering, den måste förtjänas.

Great Place to Work® tar betalt för att segmentera, utföra och analysera medarbetarundersökningen, analysera er Culture Brief samt leverera en rapport över resultatet. Detta gäller oavsett om organisationen möter kriterierna för att bli certifierad eller inte.

Kostnaderna beror på flera faktorer. Dessa inkluderar bland annat:

- organisationens storlek (antal anställda)

- om det är en nationell eller internationell undersökning

- vilka unika behov din organisation kan ha i relation till undersöknings- och uppföljningsprocessen

- val av abonnemang

 

Hur blir man en av Sveriges Bästa Arbetsplatser™?

För detta krävs det först en Great Place to Work-certifiering™. Och sedan riktigt höga resultat.  De 65 organisationer i Sverige med allra högst resultat utses till Sveriges Bästa Arbetsplatser™.

Endast organisationer med minst 20 anställda kan delta i rankingen.

 

Vad är skillnaden mellan Great Place to Work® och andra aktörer?

Great Place to Work® utför världens största medarbetarundersökning och erbjuder den enda certifieringen av arbetsplatskultur i världen.

Att vara Great Place to Work-certifierad™ eller att rankas som en av Sveriges Bästa Arbetsplatser™ är en välkänd kvalitetsstämpel för de som letar anställning eller vill vara säkra på att arbeta med en seriös aktör.

Vidare erbjuder vi benchmark där organisationen kan jämföra sina resultat, policys och personalpraxis med egna och andra branscher eller storleksmässigt.  

Dessutom kan vi erbjuda erkännande i andra länder där organisationen har kontor, till exempel på våra listor över Europas Bästa Arbetsplatser™ och Världens Bästa Arbetsplatser™.

Våra metoder baseras på över 30 års studier över vad som utmärker riktigt bra arbetsplatser.

I våra abonnemang ingår hjälp och marknadsföring från vår Employer Branding Studio, vilket innebär att ni inte behöver ha en stor marknads- eller kommunikationsavdelning internt för att kunna maximera effekten av er Great Place To Work-certifiering. 

Vårt partnerskap med Jobbland gör att vi får era platsannonser upplagda autmatiskt på en jobbsökarplattform med över 700 000 besök i månaden.

 

Vad händer om vi inte blir certifierade?

Vi håller alltid resultaten helt konfidentiella och avslöjar aldrig namnen på organisationer som deltar i processen utan att bli certifierade.

Även om det är en besvikelse att inte få en certifiering eller att bli erkänd på en ranking du verkligen är intresserad att komma med på, är det fortfarande värdefullt att ta reda på hur dina medarbetare upplever sin arbetsplatskultur och hur era initiativ tas emot av de anställda.

Använd våra rapporter och analyser för att få praktiska insikter om din verksamhet och för att ta fram en förbättringsplan. Vi har kulturcoacher tillgängliga om du vill ha expertstöd.

När du känner dig redo försöker du igen! Många rankade organisationer har lagt många år av dedikerat arbete för och tillsammans med sina medarbetare för att nå dit de är i dag.

 

Tänk om en medarbetare inte håller med om att vi är ett Great Place To Work?

För att bli Great Place To Work-certifierad måste minst 70 % tycka att er arbetsplats är riktigt bra. De som kommer med på listan över Sveriges Bästa Arbetsplatser ligger ofta nära 100 %.

Att bli certifierade är ett kvitto på att ni har kommit mycket långt med ert ledarskap och att ert medarbetarengagemang är mycket högt. Det betyder inte att ni är klara.

Ert arbete med arbetsplatskulturen tar aldrig slut och er Great Place To Work-konsult kommer att komma med rekommendationer kring hur ni kan arbeta fortsatt inom de områden där ni behöver fortsätta utvecklas. 

Att ha en öppen och ärlig kommunikation med era medarbetare om resultaten och hur ni kommer att arbeta med dessa framåt är av största vikt.  

Kom igång

Fatta smartare kulturbeslut med medarbetarfeedback

Ta första steget till att bli ett
Great Place To Work®