Behöver du berätta något anonymt?

Visselblåsning

subhero_gptw_kollage

Berätta vad du upplevt

För Great Place To Work är det viktigt att organisationer agerar enligt våra riktlinjer för att samla in ärlig och korrekt feedback från sina medarbetare. Vi vill gärna få information vid misstanke om organisationer som inte agerar enligt dessa riktlinjer.

Organisationer SKA:

  1. Uppmuntra medarbetare att svara öppet och ärligt
  2. Betona att svaren som lämnas in i undersökningen är konfidentiella
  3. Påminna medarbetare att deltagande i undersökningen är frivilligt, inte ett krav 
  4. Säkerställa att medarbetare har tid och resurser för att genomföra undersökningen 

Organisationer ska INTE:

  1. Uppmuntra medarbetare att svara positivt eller på ett visst sätt
  2. Försöka att identifiera enskilda medarbetare baserat på deltagande eller svar i undersökningen 
  3. Kräva att medarbetare genomför undersökningen 
  4. Skapa incitament för att besvara undersökningen
  5. Skapa förutsättningar som möjliggör dem att övervaka svaren från en enskild deltagare i undersökningen

Här kan du lämna in dina synpunkter anonymt till oss. För att vi ska kunna göra en utredning behöver vi få så specifik information som möjligt. Vi kommer, vid de fall du lämnar din mailadress, svara dig med att vi bekräftar mottagande av ditt meddelande. Vi kommer aldrig lämna ut din mailadress till den organisation du informerar om. Vi kommer inte heller göra en uppföljning av ärendet direkt till dig utan vi följer våra interna processer för hur vi går vidare. 

Klicka här: Lämna din visselblåsning.

Ta första steget till att bli ett
Great Place To Work®