Gör som 10 000+ organisationer

Gör vår medarbetarundersökning

8-3

Ta hjälp av världens mest använda medarbetarundersökning

Över 100 miljoner medarbetare världen över har fyllt i en av våra Trust Index-undersökningar. 

 

Undersök er arbetsplatskultur

Medarbetarundersökningen ger er insikter kring vad som fungerar och vad som kan bli bättre för att öka engagemanget, välmåendet, resultatet och tillväxten.

Undersök med Great Place To Work och ha möjligheten att:

 • bli Great Place To Work-certifierade 
 • rankas som Sveriges, Europas eller till och med världens bästa arbetsplats
Certifiering - Medarbetarundersökning

Allt i en och samma plattform

Med vår plattform mäter, jämför, analyserar och följer du enkelt upp er data från era medarbetarundersökningar:

 • Analysera medarbetardata efter avdelning, jobbroll, chefsnivå och mer för att upptäcka mönster och skillnader i medarbetarupplevelsen
 • Identifiera och förstå regionala skillnader i din företagskultur med globala medarbetarundersökningar - tillgängliga på 50 språk
 • Jämför dina resultat med Sveriges Bästa Arbetsplatser
 • Se hur din kultur står sig mot konkurrenter med vår benchmark
 • Historisk data och benchmark för att se hur kulturen förändras över tid
gptw_cert

 

Förslag på förbättringar & lättförståeliga rapporter

Resultatet av medarbetarundersökningen presenteras och gås igenom med er och ni får rapporter som är enkla att förstå och arbeta med. Vi ger er stöd och hjälper er att skapa en process framåt för hur ni kan arbeta vidare med resultaten från medarbetarenkäten.

Certifieringsförsök ingår

Bli Great Place To Work-certifierade

När ni gör en medarbetarundersökning har ni möjlighet att certifieras som ett Great Place To Work. Det sker när minst 7/10 medarbetare ger er höga betyg i utvärderingen.

En Great Place To Work-certifiering är mer än ett emblem. Den ger er: 

 • Förbättrad varumärkesstyrka

 • Ökad synlighet på jobbmarknaden  

 • Ökad uppmärksamhet i media 

 • Positiv arbetsplatskultur 

 • Stärkta kundrelationer 

gptw_cert

Upplev Great Place To Work-Effekten.

Boka möte med oss i dag.

Fyll i detta formulär så kopplar vi dig till en teammedlem som hjälper dig att hitta den lösning som passar din verksamhet bäst. Att få en certifiering kan du lyckas med på så kort tid som 2 veckor.

Boka möte med oss om du vill:

 • Undersöka, utveckla eller uppmärksamma din arbetskultur
 • Bli Great Place To Work-certifierad
 • Rankas på en av våra listor

Ta första steget till att bli ett
Great Place To Work®