Great Place To Works guide till

Framgångsrikt ledarskap

Det är ingen liten uppgift att vara chef med personalansvar. Det är också långt ifrån självklart att du känner dig som en född ledare.  

Men de bästa ledarna är inte födda ledare, de är skapade över tid. Därför har vi tagit fram en konkret guide som hjälper dig att utveckla ditt ledarskap.

Guiden bygger på fakta och siffror från olika forskningsstudier och ger kunskap om hur en bra ledare bör tänka och arbeta. Den går igenom hur dåligt ledarskap kontra framgångsrikt ledarskap ser ut – och ger konkreta tips som chefer på alla nivåer kan använda i sitt arbete.

Guiden vänder sig till dig som redan är eller vill bli ledare eller chef.

Guiden till framgångsrikt ledarskap är indelad i tre delar:

Del 1: Genomgång av hur dåligt ledarskap ser ut och hur det påverkar organisationen

Del 2: Genomgång av hur en bra ledare bör tänka och arbeta

Del 3: Konkreta tips som du kan använda i ditt arbete

Guide till framgångsrikt ledarskap

Great Place to Work Blogg

Så stöttar du neurologisk mångfald i din verksamhet