Tyréns

Tyréns är ett av Sveriges ledande konsultföretag inom samhällsbyggnad. I samspel med kunder och partners skapar vi hållbara lösningar inom stadsutveckling och infrastruktur. Vi har 3 000 medarbetare och verksamhet i Sverige, England, Estland, Litauen, Bulgarien och Polen. Tyréns är stiftelseägt och vår ägandeform gör det möjligt för oss att satsa målmedvetet på forskning och utveckling inom samhällsbyggnadsområdet. Vi drivs av nyfikenhet och har ett nära samarbete med universitet och högskolor.

Bransch: Professional Services Stad: Stockholm Antal medarbetare: 5000 Grundat: 1942 Webb: http://www.tyrens.se

Sep 2021

Sep 2021

Sep 2022

Sep 2022

Sep 2023

Sep 2023