Visionite

Marknadens bästa ersättningsmodell, intressanta uppdrag och en stark sammanhållning; vi kallar det Visionite-modellen. Visionite-modellen skapades för att kunna erbjuda IT- specialister i konsultroller en ersättningsmodell anpassad efter individens behov. Det ger en frihet att styra över sin egen vardag och påverka sina egna intäkter, samtidigt som man får tryggheten och styrkan i att ingå i ett team. Vi tror inte att en komplicerad ägarstruktur, höga vinstkrav eller många mellanchefer förbättrar din leverans som konsult, utan lägger våra resurser där de gör mest nytta: hos våra IT-specialister. Det är så vi får Sveriges mest nöjda medarbetare. 

Bransch: Information Technology Stad: Umeå Antal medarbetare: 200 Grundat: 2018 Webb: http://www.visionite.se

SBA 2024

SBA 2024

Juni 2023

Juni 2023

Juni 2024

Juni 2024