Projekt Hagastaden Exploateringskontoret Stockholms stad

Stockholms stads byggherreorganisation för utbyggnad av den nya stadsdelen Hagastaden. Drivs i projektform under exploateringskontoret. Säljer mark till husbyggare och bygger ut allmän plats, gator, ledningar och annan infrastruktur.

Bransch: Social Services and Government Agencies Stad: Stockholm Antal medarbetare: 200 Grundat: 2009 Webb: https://vaxer.stockholm/omraden/norrmalm-hagastaden

SBA 2024

SBA 2024

SBA 2023

SBA 2023

SBA 2022

SBA 2022

Jan 2023

Jan 2023

Jan 2022

Jan 2022