Treeline

Treeline är ett konsultbolag inom samhällsbyggnad där vi kan bistå våra uppdragsgivare i samhällsbyggandets alla skeden, från första skiss till färdig anläggning. Vårt gäng består i nuläget av seniora projektledare, landskapsarkitekter, byggledare, geotekniker, väg- och markprojektörer. Vi befinner oss under stadig tillväxt och har i nuläget kontor i Stockholm och Sundsvall. Vi kan åta oss allt från helhetsåtagande under flera år till att bistå med experter i vissa skeden. Våra konsulter återfinns i ledande roller i några av de just nu mest spännande samhällsbyggnadsprojekten, exempelvis Slussen Stockholm, Uppsala spårväg, utbyggnad av Stockholms tunnelbana, Trollhättans slussar och utbyggnad av kraftförsörjningen i Sälenfjällen.

Vi förenas i viljan att vara en aktiv del av lösningen på vår tids utmaningar, och för att vi trivs tillsammans. Förtroendefulla relationer mellan såväl oss kollegor som mot våra samarbetspartners och uppdragsgivare är en stor del av vårt framgångskoncept.

Bransch: Professional Services Stad: Stockholm och Sundsvall Antal medarbetare: 30 Grundat: 2013 Webb: http://www.treeline.se

SBA 2024

SBA 2024

Dec 2023

Dec 2023

Dec 2022

Dec 2022