Equra

Equra är en vårdkoncern med nio verksamheter som tillsammans jobbar med specialistvård för alla åldrar. Verksamheterna jobbar på uppdrag av olika regioner och drivs lokalt tillsammans med centrala funktioner och ledning.

Namnet Equra kommer från begynnelsebokstäverna i våra gemensamma värderingar, Engagerade, Kompetenta och Ansvarstagande. E:et speglar också vårt fokus på digital tillgänglighet och innovation.

Med starka värderingar jobbar vi för att vara den kvalitativa, hållbara och attraktiva vårdgivare som patienter, remittenter och beställare helst väljer.

Bransch: Health Care Stad: Stockholm Antal medarbetare: 200 Grundat: 2007 Webb: https://equra.se