Fastighetsägarna MittNord AB

Fastighetsägarna är en branschorganisation som arbetar för en hållbar och fungerande fastighetsmarknad. Vårt uppdrag är att förbättra villkoren för fastighetsföretagandet i landet, så att bostads- och lokalmarknaden kan utvecklas. Vi är en rikstäckande organisation med en stark lokal förankring och det ger våra medlemmar en styrka att driva frågor på riksnivå mot regering, riksdag och andra organisationer. Det gör att vi har kraft och möjlighet att driva viktiga och övergripande frågor för fastighetsbranschen både lokalt, regionalt och i den nationella samhällsdebatten. Vårt medlemsunderlag omfattar såväl den lilla fastighetsägaren med en eller ett par fastigheter till det stora börsnoterade fastighetsbolaget.

Bransch: Real Estate Stad: Västerås Antal medarbetare: 200 Grundat: 1947 Webb: https://www.fastighetsagarna.se

SBA 2023

SBA 2023

Dec 2023

Dec 2023

SBA 2022

SBA 2022

Dec 2022

Dec 2022

Dec 2021

Dec 2021