Fastigo AB

Fastigo är fastighetsbranschens arbetsgivarorganisation. Med hjälpsamhet, engagemang, nyfikenhet, nytänkande och samarbete verkar vi inom Fastigo för att våra medlemmar ska vara framgångsrika och attraktiva arbetsgivare som har goda och konkurrenskraftiga villkor. På så vis kan de fortsätta utveckla, bygga och förvalta fastigheter för ett hållbart samhälle. Vi verkar för medlemmarna genom att teckna kollektivavtal som bidrar till våra medlemmars affärsnytta, tillhandahålla rådgivning, förhandlingsstöd, utbildning, information och nätverk. Vi erbjuder dessutom genom HR-huset våra medlemmar och kunder andra värdefulla tjänster inom lön- och HR-området.

Bransch: Professional Services Stad: Stockholm Antal medarbetare: 30 Grundat: 1946 Webb: https://www.fastigo.se

Okt 2023

Okt 2023

Okt 2022

Okt 2022