Neova AB och Hasselfors Garden AB

Neova AB är Skandinaviens största producent av torv med produktion över större delen av Sverige. Torven levereras i huvudsak för odlings-, strö- och energiändamål. Neova har producerat torv under 40 år och har därmed lång erfarenhet av och gedigen kunskap om torvbruk. Neova AB ingår i den finska koncernen Neova Group som är världens största torvproducent.

Hasselfors Garden AB är en del av Kekkilä-BVB, Europas ledande aktör inom trädgårdsodling som tillhandahåller produkter och tjänster för professionella växthusodlare, konsumenter och landskapsarkitekter till över 100 länder världen över. Även Hasselfors Garden AB och Kekkilä-BVB ingår i den finska koncernen Neova Group. För Hasselfors Gardens räkning så började allt år 1603 i Hasselfors, Närke. Företaget har en lång och gedigen historia som gör oss till ett av de tio äldsta företagen i Sverige - äldre än postverket.

Bransch: Manufacturing & Production Stad: Örebro och Hudiksvall Grundat: 1940 Webb: https://www.hasselforsgarden.se

Okt 2023

Okt 2023

Okt 2022

Okt 2022