Catena AB

Att hållbart och genom samarbete, äga, förvalta och utveckla effektiva logistikanläggningar som försörjer Skandinaviens storstadsregioner.
1.En fokuserad affärsmodell skapar mervärde Med en inriktning på strategiskt placerade logistikfastigheter i anslutning till viktiga logistiska nav har Catena etablerat en djup kunskap inom logistik och handel
2.Projektuveckling som värdedrivare Catena förädlar och utvecklar effektiva och långsiktigt hållbara logistikfastigheter. Det skapar förutsättningar för värdetillväxt i befintligt bestånd och genom nybyggnadsprojekt. Catenas markreserv på strategiskt viktiga positioner är en viktig förutsättning för fortsatt tillväxt.
3.Starkt kassaflöde ger en stabil plattform En stor kundbredd, varav flera tillhör marknadens största distributörer, säkerställer ett starkt kassaflöde.

Bransch: Property Management Stad: Helsingborg Antal medarbetare: 200 Grundat: 2013 Webb: https://www.catenafastigheter.se

Sep 2023

Sep 2023

SBA 2023

SBA 2023

Okt 2022

Okt 2022

Sep 2021

Sep 2021