Lejonfastigheter

Samhällsfastigheter är vår specialitet Lejonfastigheter äger, utvecklar och förvaltar samhällsfastigheter där tiotusentals Linköpingsbor vistas och arbetar varje dag. Vi ägs av Linköpings Stadshus AB och vårt uppdrag fokuserar på fastigheter för skola, omsorg, sport, kultur och andra former av samhällsservice – till exempel räddningstjänst och bibliotek. Sammanlagt äger vi nästan 250 fastigheter som innefattar ungefär 1000 hus, vilka skapar värde för de kommunala verksamheterna och invånarna runt om i Linköping. Vi omsätter strax över en miljard kronor och vårt fastighetsbestånd har ett marknadsvärde på drygt 11 miljarder kronor.

Bransch: Construction Stad: Linköping Antal medarbetare: 200 Grundat: 1994 Webb: https://www.lejonfastigheter.se

Sep 2023

Sep 2023

Okt 2022

Okt 2022

Okt 2021

Okt 2021