Rapport

Svenskarna och arbetet 2023

I rapporten Svenskarna och Arbetet 2023 går Great Place To Work igenom svenskarnas attityder till ledarskap, distansarbete, konjunkturen samt redovisar hur medarbetarengagemanget ser ut för olika grupper i Sverige.

Svenskarna och Arbetet 2023

- Så mår vi på jobbet
- Trender på jobbet
- Attityder till distansarbete
- Oro för konjunkturen
- Skillnader mellan åldersgrupper
- Skillnaden i engagerade medarbetare i Sverige

Ladda ner här

Great Place to Work Blogg

Så stöttar du neurologisk mångfald i din verksamhet