9 ledarskapsbeteenden som alla bör ta efter

 

9 ledarskapsbeteenden som alla bör ta efter

Som ägare av hela Great Place To Work, med verksamhet i över 100 länder, får jag ofta frågan vad som krävs för att skapa en bra arbetsplats.

Det korta svaret: Förtroende.

En kultur med högt förtroende får medarbetarna att trivas, vilket främjar företagets resultat på alla områden - från rekryteringar, att behålla personal till produktivitet och intäkter.

Det är omöjligt att skapa en bra arbetsplats för alla medarbetare utan förtroende. Det är vad vår 30-åriga forskning om företagskultur har visat oss.

Det är just därför vår undersökning, som mäter medarbetarupplevelsen, heter Trust Index™.

Förtroende är en del av vår dagliga interaktion på jobbet, precis som det är utanför jobbet med familj och vänner. Det bygger på många ögonblick - ögonblick som vår forskning har delat upp i nio beteenden.

Beteenden som antingen kan bygga eller, om du bortser från dem, kan rasera medarbetareras förtroende till en ledare, och i värsta fall, ett helt företag.

Den här listan över nio beteenden är viktig för mig. Livsviktig. Så viktig att jag har dem på mitt skrivbord och går igenom varje dag för att se hur det går för mig som ledare.

Varför just jag? För att jag vet att ledare påverkar 70 % av medarbetarupplevelsen.

De övriga 30 % kommer från våra arbetskamrater, hur vi arbetar med andra och det faktiska arbete som vi utför. För att skapa en bra arbetsplats för alla krävs det att alla är med på tåget. 

9 ledarskapsbeteenden som du bör ta efter

1. Att lyssna

Det här är det viktigaste beteendet av alla och det jag fokuserar mest på. Om du inte är en bra lyssnare kan du inte modellera de andra beteendena på ett bra sätt.

Att lyssna är inte bara att se till att du har uppfattat orden som kommer ur någons mun. Det är inte heller bara att vänta på att någon ska sluta prata så att du kan prata. Det är att välja att ha ett öppet sinne och lägga sina åsikter åt sidan medan någon annan pratar.
Verkligt lyssnande kräver ödmjukhet, sårbarhet och empati.

Du kanske har många åsikter, men för att vara en inkluderande ledare för alla måste du lägga dessa åsikter åt sidan. Om du har en konversation och inte är villig att ta hänsyn till andra synpunkter, vad är då poängen med att ha en konversation över huvud taget?

Att släppa taget om sina antaganden kan beskrivas som ett meditativt tankesätt, och det är det som gör en bra lyssnare.

Hur vet du att du gör rätt? Du kommer att ställa frågor eftersom du lär dig något av personen du pratar med. Folk kommer att säga att du är en bra lyssnare eftersom det är sällsynt att ha en konversation med någon som lyssnar på djupet.

Att lyssna kan låta reaktivt, men det bör vara proaktivt. Gör dig tillgänglig och ta chansen att lyssna.

Fundera på vem du inte har hört av på sistone - och gå sedan och ställ frågor till dem med ett lärande tankesätt. Planera in informella möten som luncher och frågestunder. Använd enkäter och fokusgrupper för att regelbundet ta reda på medarbetarnas åsikter - och följ upp med feedback och åtgärder.

"Att lyssna är inte bara att se till att du har uppfattat orden som kommer ur någons mun. Det är inte heller bara att vänta på att någon ska sluta prata så att du kan prata. Det är att välja att ha ett öppet sinne och lägga sina åsikter åt sidan medan någon annan pratar.”

2. Att tala

Det är vad vi gör hela dagarna. Men det finns många lager i vad som kan verka som ett enkelt beteende.

Att prata handlar om tydlighet, frekvens, transparens och att dela med sig av information på många olika sätt. Det innebär att ni regelbundet ska dela med er av företagets nyheter till medarbetarna via alla era kanaler som video, intranät och e-post. Var noga med att dela nyheterna (både fakta och känslor kring dem) internt innan du gör det externt.

Att tala är mer än vad du säger och vem du säger det till, det är hur du delar med dig av information. Kommunicera genomtänkt, omsorgsfullt och på ett lättförståeligt sätt. Ordna regelbundna möten för att diskutera vad som händer och dela nyheter personligen för att uppmuntra en kultur av öppenhet så mycket som möjligt.

Att tala är att kunna prata med varje lagerarbetare, varje receptionist, varje säljare, varje chef, varje lagkamrat på ett sätt som gör att de känner att deras jobb är viktigt för att organisationen ska kunna uppnå sitt syfte. Och om du inte är säker på vad någon gör är det här din möjlighet att bygga förtroende genom att lära känna dem.

"Att tala är mer än vad du säger och vem du säger det till, det är hur du delar information."

3. Att tacka

Om du lyssnar på människor på det sätt som jag beskrev tidigare kommer du att lära dig saker om dem. Det hjälper dig att tacka dina kollegor på ett sätt som är personligt meningsfullt. Genom att visa tacksamhet får människor veta att du lyssnar på dem på ett sätt som visar att de är viktiga och oumbärliga.

Skapa en kultur av uppskattning genom att ofta uppmärksamma bra arbete och extra ansträngningar.

Möjligheterna att göra detta är oändliga: Uppmuntra kollegialt erkännande, dela ut utmärkelser till anställda, skriv personliga kommentarer, se misstag som möjligheter att lära sig nya saker och uppmärksamma anställda som visar företagets värderingar personligen och inför andra.

Att skapa en tackkultur kommer att ha en positiv inverkan på människors känsla av värde och vilja att göra sitt bästa eftersom de känner sig sedda.

4. Utveckling

Genom att lyssna och tala kan du lära dig hur någon kan vidareutvecklas personligen och yrkesmässigt.

Det är ditt jobb att hjälpa medarbetarna att växa som människor. Främja deras talanger och intressen genom till exempel kurser (jobbrelaterade och icke-jobbrelaterade), ersättning för studieavgifter, personliga utvecklingsplaner och utbildning. Koppla ihop medarbetarna med mentorer och informera dem om interna jobbannonser.

Försök att ge feedback på ett sätt som är mätbart, så att de vet att de förbättrar sig, och med en känsla av omsorg, så att de är öppna för vad du har att säga.

När människor vet att du bryr dig - även om de inte alltid gillar att höra vad de behöver förbättra - kommer de att ta det som en gåva. Alla vill bli bättre. Ja, de vet att det leder till mer pengar, mer ersättning och mer ansvar i företaget. Men på en grundläggande nivå vill de veta att de gör skillnad.

"Det är ditt jobb att hjälpa medarbetarna att växa som människor, inte bara prestera."

5. Omtanke

Detta är det hemliga vapnet. Bra arbete uppstår när människor bryr sig. Och människor bryr sig om sitt arbete när de upplever att de blir omhändertagna. Det visar sig när du tar dig tid att förstå och lyssna på människors upplevelser, både i och utanför arbetet.

Stöd deras privatliv genom att diskutera möjligheter till flextid och policyer för personlig ledighet. Hjälp dem att hantera familjekriser och personliga kriser när de uppstår. Uppmuntra balans mellan arbete och privatliv och påminn dem om att ta ledigt för att ladda batterierna.

Vet du vad som får en medarbetare att kontrollera en algoritm två eller tre gånger, eller korrekturläsa ett e-postmeddelande sex eller sju gånger? Det är för att de bryr sig om organisationens syfte, de bryr sig om andra och de känner sig omhändertagna.

Omsorg är det som låser upp människor, och det är nyckeln till att maximera en människas potential.

"Bra arbete uppstår när människor bryr sig. Och människor bryr sig om sitt arbete när de upplever att de blir omhändertagna."

6. Dela med dig

En rättvis fördelning av vinster, ersättningar, bonusar och incitamentsprogram skapar en rättvis arbetsplats.

Om du vill skapa förtroende för alla måste alla medarbetare få ta del av företagets framgångar och förstå hur deras prestationer hänger ihop med ersättningen.

Rättvist och inkluderande delande visar sig också i filantropiska aktiviteter. Om du organiserar aktiviteter i samhället, till exempel en städning i en lokal skola eller uppsamling av plast på en strand eller i en park, se till att alla har möjlighet att delta.

Om du gör dessa saker mellan åtta och fem, hur är det då med nattskiftsarbetaren? Se till att du verkligen är inkluderande när det gäller att dela möjligheter för människor såväl som organisationens resurser.

Jämlikhet är inte detsamma som likformighet. En picknick för dagskiftet behöver inte också vara en picknick för nattskiftet. Vad är syftet med picknicken?

Att föra samman människor, visa dem att de är värdefulla och skapa möjligheter för dem att på ett informellt sätt interagera med sina ledare.

Så hur kan du skapa samma upplevelse för det här nattskiftet utan att återskapa samma händelse?

7. Att fira

De viktigaste sakerna att fira är organisationens värderingar och hur människor hjälper organisationen att uppnå sitt syfte.

Det är viktigt att vara specifik:

"Vi vill tacka John för det arbete han gjorde för att hjälpa en kund genom ett knivigt problem. Vi ville att John skulle göra det på sju minuter, men John tog 20 minuter på sig eftersom kunden behövde det just då. På vårt företag är vi beredda att göra vad som krävs för att göra kundens problem till vårt problem, och vi är beredda att göra vad som krävs för att lösa det. Jag vet också att John var sen till en fotbollsträning för sitt barn. Jag hoppas att John inte behöver göra det igen, men jag vill uppskatta det faktum att han gjorde det för oss."

Om du kommer på dig själv med att fira, erkänna och belöna samma person, kommunicera till alla vad som krävs för att bli firad och erkänd så att de inte känner att det finns någon partiskhet eller favoritism. De kommer att veta att om de arbetar hårt på något mätbart sätt kommer de också att bli hyllade, erkända och belönade en dag.

"Det viktigaste att fira är organisationens värderingar och hur människor hjälper organisationen att uppnå sitt syfte."

8. Inspirerande

Du behöver inte vara en duktig talare för att inspirera människor. Du kan inspirera människor med de frågor du ställer och det sätt du lyssnar på.

Du kan inspirera dem genom att bekräfta vilken skillnad din organisation gör i världen och varför arbetet är viktigt. Hjälp medarbetarna att förstå hur deras arbete hänger ihop med företagets högre syfte och framgång.

Du kan göra detta genom att berätta om kunder eller klienter, dela visionen om vart företaget är på väg, peka på beteenden som exemplifierar företagets värderingar, förstärka företagets värderingar, betona företagets bidrag till branschen eller samhället och visa kopplingar mellan medarbetarnas insatser och uppnåendet av dina mål.

"Man behöver inte vara en duktig talare för att inspirera människor. Du kan inspirera människor med de frågor du ställer och det sätt du lyssnar på."

9. Anställning och välkomnande

När någon ansluter sig till din organisation bör du se till att de vet att du väntade på dem - och längtade efter dem.

Du måste se till att de har en arbetsplats, kan komma åt de system de behöver för att få kontakt med sitt arbete och sina kollegor, och har den utrustning de behöver för att lyckas. Den bärbara datorn är redo, uniformen är redo, stålhättorna är redo, skyddsglasögonen är redo.

Du kan mejla eller skicka ett meddelande till nyanställda innan de börjar, presentera dem för andra anställda i förväg, bjuda dem på lunch under den första veckan och hjälpa dem att integreras i er kultur.

När en person startar sin resa i en organisation som har visat att de har tänkt på dem i några veckor innan de började, kommer de att gå hem och säga: "Det var en fantastisk upplevelse idag. De hade väntat på mig, allt jag behövde för att komma igång var på plats. Alla var vänliga och de verkade veta vem jag var och vad jag skulle göra."

Dessa handlingar skapar förtroende redan första dagen.

Om någon kommer till jobbet och dessa saker inte är sanna sjunker förtroendet en aning. Självförtroendet sjunker. De undrar om du verkligen vill ha dem där.

Och i värsta fall - de känner att de bara är en anställd och inte en person som är viktig, för om de var viktiga skulle de ha haft en mycket annorlunda upplevelse när de kom.

Oavsett om du leder människor på jobbet eller inte uppmuntrar jag dig att placera detta hjul med nio beteenden som skapar hög tillit på en plats där du kan se det varje dag.

Förtroende kräver arbete och medvetna ansträngningar. Och det krävs för att skapa en bra arbetsplats för alla. 

- Michael C. Bush, CEO Great Place To Work