Krönika: Powerskills och learnability

 

 

Powerskills och learnability great place to work

Vi har alla läst i skolan om Spinning Jenny.  Den första industriella revolutionen började på 1700-talet genom användningen av ångkraft och produktionsmekanisering. Arbete som tidigare producerade trådar på enkla spinnrockar kunde åttadubblas av den mekaniserade versionen. 

Den andra industriella revolutionen började på 1800-talet genom upptäckten av elektricitet och monteringslinjeproduktion. Henry Ford (1863-1947) tog idén om massproduktion från ett slakteri i Chicago: Grisarna hängde på transportband och varje slaktare utförde bara en del av uppgiften att slakta djuret. Henry Ford överförde dessa principer till bilproduktion och förändrade den drastiskt. Förr byggdes en bil per station men nu tillverkades fordonen i delsteg på transportbandet - betydligt snabbare och till lägre kostnad.

Den tredje industriella revolutionen började under 1970-talet genom delvis automatisering av produktion med hjälp av programmerbara kontroller och datorer med minnen. Sedan introduktionen av dessa nya tekniker kunde vi nu automatisera en hel produktionsprocess - utan mänsklig hjälp. Kända exempel på detta är robotar som utför programmerade sekvenser utan mänsklig inblandning.

Den fjärde industriella revolutionen händer nu

Den fjärde industriella revolutionen är ett sätt att beskriva de alltmer suddiga gränserna mellan de fysiska, digitala och biologiska världarna. Det är en sammansmältning av framstegen inom artificiell intelligens (AI), robotteknik, sakernas internet (IoT), 3D-utskrift, genteknik, kvantdatorer och andra teknologier. Det är den samlade kraften bakom många produkter och tjänster som snabbt håller på att bli oumbärliga i dagens moderna liv. Tänk GPS-system som räknar ut den snabbaste vägen till din destination, röstaktiverade virtuella assistenter såsom Apples Siri, personliga rekommendationer på Netflix och Facebooks förmåga att känna igen ditt ansikte och tagga dig i din kompis foto.

Hur förändras din bransch - och du med den?

Den fjärde industriella revolutionen är ett resultat av den perfekta stormen av olika teknologier som banar väg för stora förändringar för vårt levnadssätt och som drastiskt förändrar nästan alla branscher.

Vi befinner oss i en fjärde industriell revolution som vi, oavsett vi vill eller inte, behöver förhålla oss till.  Vi behöver utveckla våra kompetenser och förmågor så att de ligger i linje med den värld vi befinner oss i. 

På Great Place To Work tänker vi så här kring detta: Som företag behöver vi se till att alla medarbetare har de kompetenser och förmågor som behövs i dag och i morgon så att vi kan fortsätta ge våra kunder det allra bästa. Som individer behöver vi säkerställa vår attraktivitet på arbetsmarknaden så att vi, den dagen då vi vill prova om vingarna bär någon annanstans, har förmågan att landa hos ett annat great place to work.

Powerskills - vad är det?

När datorerna tar över mer och mer av de administrativa och repetitiva arbetsuppgifterna krävs det andra färdigheter för oss människor. Både företag, myndigheter och branschorganisationer försöker navigera i denna stora pågående förändring och identifiera framtidens kompetenser. 

Diskussionen går i vissa delar mot att vi människor behöver fortsätta att stärka våra "powerskills" för att möta framtiden. Men vad är då powerskills? 

Powerskills kan syfta på en rad olika färdigheter, men vanligtvis är det ett samlingsnamn för en grupp av färdigheter som är speciellt viktiga och eftertraktade i arbetslivet. Dessa kan inkludera ledarskapsfärdigheter, kommunikationsfärdigheter, problemlösningsfärdigheter, strategiskt tänkande, förhållningssätt till stress, etc.

Många företag och organisationer lägger stor vikt vid powerskills när de rekryterar nya medarbetare, eftersom det kan vara svårt att lära sig dessa färdigheter på jobbet.

Av dessa Powerskills är det en som lägger grunden för de andra. Utan den har vi svårt att vidareutveckla övriga powerskills. Just denna powerskill är troligtvis också den förmåga som drivit på människans evolutionära utveckling, nämligen learnability.

Vikten av learnability

Learnability är förmågan hos en individ att lära sig nya saker snabbt och effektivt. Det kan handla om att lära sig nya kunskaper eller färdigheter, eller att anpassa sig till nya arbetsmiljöer eller teknologier. Learnability är ett viktigt begrepp i det moderna arbetslivet, då många företag och organisationer ständigt förändras och utvecklas.

Individer med hög learnability är oftast mer öppna för nya idéer och påverkar lättare sin omgivning. Learnability är således en viktig färdighet för karriärutveckling. Företag är intresserad av anställda med hög Learnability eftersom det är en indikation på deras förmåga att anpassa sig till nya förändringar och att lära sig nya färdigheter.

Så när du läser detta, hur ser du på Powerskills?

Vilka förmågor behöver ni ha för att konkurrera på er marknad i dag och i morgon?

Har ni dem i dag? Om inte, har ni en plan för hur ni ska komma dit?

 Vill du veta mer hur vi kan hjälpa er? Boka möte med oss.