11 initiativ för att boosta medarbetares välmående

Hälsa på arbetsplatsen handlade i många år om att erbjuda subventionerade gymmedlemskap och att bjuda på frukt i lunchrummet.

Nu vet de flesta att medarbetarnas hälsa är mer än fysisk hälsa; det är en komplex interaktion av många faktorer som förbättrar livskvaliteten totalt sett.

Bra arbetsplatser förstår denna interaktion och främjar aktivt välbefinnande innanför och utanför sina väggar.

De erkänner också att arbetsplatsens hälsa har påverkats avsevärt av pandemin och ökningen av distansarbete.

Här är några initiativ att utforska och idéer om hur du kan anpassa dem för att möta alla anställdas behov.

1. Fysisk hälsa för välmående

Fysisk hälsa är bättre för produktivitet, kreativitet och mental skärpa. Listan kan egentligen göras lång.

Genom att göra träningen rolig och inkluderande kan hela teamet dra fördelar av bättre hälsa.

Kom ihåg att vara kreativ med dina eventuella distansarbetare och inkludera dem i utmaningarna också. Använd teknik för träning "på språng" så att de kan gå, springa och stretcha tillsammans med teamet på kontoret.

På Great Place To Work uppmuntrar vi våra medarbetare till att ha walk and talks och till att ta poddpauser, då vi lyssnar på Great Place To Work-podden samtidigt som vi gör något pulshöjande (vilket absolut kan inkludera storstädning) och samtidigt lära oss mer om våra kunders best practice.

Några idéer:

- Tillhandahålla ett kontorsgym med duschanläggningar

- Ge bort träningsrelaterade artiklar som belöning och erkännande

- Inför dagliga stretchövningar för hela teamet

- Anordna promenadmöten (och ta med distansarbetare på telefon)

- Dra igång ett i "cykla till jobbet"-initiativ

- Genomför träningsutmaningar med priser

2. Hälsosam kost för välmående

God näring är avgörande för välbefinnandet. Det påverkar inte bara förmågan att tänka klart, utan också humöret och energin. Och det är inte bara vad vi äter som är viktigt, hur och när vi äter påverkar också det totala välbefinnandet.

Överväg följande:

- Byt ut sockerrika snacks i lunchrummet mot saker som frukt, yoghurt och nötter

- Dela bilder på anställdas luncher och ge den hälsosammaste ett pris

- Uppmuntra till att dricka vatten i stället för kaffe eller sockerläsk

- Dela hälsosamma recept med varandra

- Ge anställda tillräckliga pauser för att äta ordentligt under dagen

Självklart innebär inte detta att ni ska sluta servera kanelbullar och semlor, geléhjärtan och påskägg några gånger per år. Vi jobbar ändå i Sverige, eller hur? 

3. Mental hälsa för välmående

Allt fler mår dåligt. Som tur är har det blivit mindre stigmatiserat att prata om det, vilket gör att fler medarbetare vågar få den hjälp de behöver. 

Mental ohälsa påverkar allt från kommunikation och mellanmänskliga relationer till ledarskap och frånvaro och det finns intressanta program du kan implementera för att främja mental hälsa. 

Här är några förslag på saker att göra:

- Anordna interna föreläsningar om sömnvanor, stresshantering och mindfulness

- Prata om meditation och ge tid för att utöva detta

- Engagera psykiska hälsoresurser för anställda och deras familjer

- Utforska hälsoprogram med inriktig på mental hälsa som tillhandahåller lätta, tillgängliga verktyg för alla

4. Balanserat arbete för välmående

Arbetet är viktigt, men det är också många andra saker i livet.

Att hitta balans är det bästa sättet att se till att alla livets aspekter tas om hand, och detta främjar det övergripande välbefinnandet. 

Människor är mer produktiva när yrkesmässiga och personliga förpliktelser kan tas om hand och när de vet att deras arbetsgivare litar på dem även när personliga problem uppstår.

- Erbjud möjlighet till tjänstledighet

- Se till att medarbetarna har och tar tillräcklig med semester (överväg obegränsad semester)

- Uppmuntra att folk stannar hemma tills de är riktigt friska

- Uppmuntra och stöd arbete utanför kontoret

- Tillhandahåll flexibla arbetsförhållanden (flexibel tid, flexibla arbetstimmar, delad tjänstgöring etc.)

5. Hälsosam produktivitet

Att vara produktiv är mer än att arbeta hårt; det handlar om att arbeta smart. Arbetsplatser kan, och bör, organiseras så att miljön gynnar hälsosamma arbetsvanor som bidrar till välbefinnandet.

Och när arbetsplatsen är en anställds hem, är det särskilt utmanande att hitta en produktiv balans. Gränsen mellan arbete och hem suddas ut, kontorsutrymmen trängs in i hörn, störningar är konstanta... så även om det ofta låter idylliskt att arbeta hemifrån är verkligheten mindre så. Att fokusera på detta element är viktigt för alla anställda och särskilt kritiskt för distansarbetare.

- Gör en ergonomisk bedömning av arbetsstationer och hemmakontor och stöd förslagen som gjorts, inklusive belysning och skrivbordsförslag

- Tillhandahåll de verktyg och teknik som behövs för att utföra kvalitetsarbete

- Dela roliga avbrott med bilder och videor

- Inrätta mötesfria/e-postfria tider för att uppmuntra till tillräcklig tid borta från arbetet

- Diskutera regelbundet arbetsbelastningen och justera vid behov

6. Samarbetsmiljö för välmående

Arbetsutrymmen som främjar samarbeten ökar också välbefinnande eftersom de uppmuntrar människors sociala natur.

När människor arbetar tillsammans regelbundet, bygger de relationer, kommunicerar bättre, är öppna för olika perspektiv och har övergripande hälsosammare arbetsplatsrelationer. Allt detta främjar övergripande välbefinnande. Fokusera återigen på att skapa virtuella möjligheter för samarbete.

- Ha möten utanför kontoret

- Uppmuntra till personliga möten när det är möjligt

- Ha tillräckligt med utrymme och tillräckligt med sittplatser för hela team att mötas

- Skapa öppna områden för människor att samlas informellt

- Använd teknik som tillåter distansarbetare att 'mötas' regelbundet

7. Kamratskap på jobbet för välmående

Liksom med samarbete påverkar sociala faktorer människor och vänskap är viktiga. Med tanke på den tid som spenderas med kollegor, är en viktig del av välbefinnandet att uppmuntra positiva relationer på arbetsplatsen. Och även om vi kanske inte väljer våra medarbetare som vi väljer våra vänner, kan dessa människor bli mer än arbetskamrater.

Detta element är särskilt utmanande för distansarbetare och det finns inga enkla lösningar. Det bästa tillvägagångssättet är att fortsätta prova nya idéer för att koppla distansarbetare till sina lagkamrater och, där budgeten och omständigheterna tillåter, sammanföra människor personligen så ofta som möjligt.

- Uppmuntra till tvärfunktionella team

- Skapa mentorsmöjligheter

- Anordna regelbundna evenemang utanför arbetsplatsen

- Skapa ett spelrum för anställda att hänga på

- Inrätta sociala traditioner som AW, veckoluncher och 3-fika.

8. Professionell utveckling

Människor tycker inte om att trampa på samma ställe. Att ständigt utvecklas är viktigt. Detta kan innebära att lära sig nya färdigheter, få nya ansvarsområden, få en förändrad roll eller att bli befordrad.

Som en del av det övergripande välbefinnandet behöver arbetsplatser tillhandahålla ett brett utbud av möjligheter för anställda att kunna identifiera, mäta och uppnå sina professionella mål.

Här är några enkla sätt att uppmuntra till utveckling:

- Erkänn och fira prestationer

- Erbjud möjlighet att gå kurser och program

- Skapa en kultur av kontinuerligt lärande

- Ge utrymme för misslyckanden och experiment

- Erbjud mentorprogram

- Uppmuntra till jobbskuggning och jobbrotation

9. Personlig målsättning

För att komplettera professionell målsättning, visa stöd för personliga mål på arbetsplatsen också. Dessa mål handlar mindre om specifika professionella resultat och mer om förbättringar av hela personen som kommer att gynna dem i alla aspekter av livet.

Med de utmaningar som pandemin medfört, är dessa personliga mål ännu viktigare för det övergripande välbefinnandet och kan ha en betydande inverkan på hälsan. Dessa mål inkluderar:

- Aktivt lyssnande

- Ekonomisk hälsa

- Självmedvetenhet

- Tacksamhet

- Offentligt talande

- Tidsstyrning

- Stresshantering

10. Ge tillbaka till samhället

 Att ge tillbaka är belönande på många nivåer och gynnar både sinnet och kroppen samt samhället.

Att göra gott känns bra och det har den extra bonusen att bygga arbetsplatsrelationer och ha kul som ett team. Från insamlingar till samhällsevenemang finns det aldrig en brist på sätt att engagera sig.

- Anta ansvarsfulla miljöpraxis för återanvändning och återvinning

- Donera en viss procentandel av intäkterna

- Sponsra ett lokalt idrottsteam

- Skapa en lagutmaning för insamlade av pengar

- Delta i ett samhällssponsrat evenemang och ta med hela teamet

- Fråga personalen vilka organisationer de vill stödja och inkludera hela teamet

11. Anpassa era värderingar för välbefinnande

Lev som ni lär.

Tar högsta cheferna tillräckligt med semester, jobbar balanserade timmar och håller de sin stress i schack? Deltar de i utmaningar och aktiviteter som främjar välbefinnande? Konsistens mellan budskapet och praxis är viktigt och kommer att uppmuntra människor att engagera sig mycket mer än fina slogans eller slicka broschyrer.

- Återbesök värderingsuttalanden

- Inkludera mått på ert välbefinnande i regelbundna rapporter

- Undersök policys och praxis för inkonsekvens

- Undersök medarbetarna kring hur de upplever välbefinnandet  - diskutera och förbättra vid behov 

Slutsats för att öka medarbetares välmående

I slutändan är lyckligare människor mer produktiva, mer kreativa och mer närvarande så det är värt varje ansträngning att uppmuntra och upprätthålla anställdas välbefinnande.

Börja med några välbefinnandepraxis och lägg gradvis till delar som känns rimliga för dina medarbetare. När fler och fler organisationer fokuserar på välbefinnande, kommer de verktyg och stöd som tillhandahålls på arbetsplatsen att översättas till ett hälsosammare och starkare samhälle; något som gynnar oss alla.