It-bolag dominerar på listan över Sveriges Bästa Arbetsplatser 2022

 

It-bolag dominerar på listan över Sveriges Bästa Arbetsplatser 2022 great place to work

När Sveriges Bästa Arbetsplatser rankas för tjugonde året i rad är det 12 it-bolag med på listan, vilket gör det till den mest representerade branschen. Bäst placering har Centiro, som rankas nummer två på listan över stora organisationer.

Det är Great Place to Work som har undersökt arbetsplatskulturen för 19,8 miljoner medarbetare i 106 länder, däribland Sverige. Rankingen över Sveriges Bästa Arbetsplatser baseras på medarbetares egna upplevelser av sin arbetsplats och hur organisationen arbetar med tillit, ledarskap, innovation, utvecklingsmöjligheter och värderingar. De som fått högst betyg på båda delar hamnar på listan över Sveriges Bästa Arbetsplatser™

12 av 55 på listan är it-bolag

I år uppfyller 55 svenska organisationer kraven för att rankas på den åtråvärda listan, 12 av dessa är it-bolag.

– It-branschen brottas sedan länge med kompetensbrist samtidigt som arbetssökande och medarbetare ställer allt högre krav på sina arbetsgivare. Att arbeta med sin arbetsplatskultur och kunna visa att den är en av de bästa i Sverige är ett viktigt verktyg i kampen om talangerna. Men det handlar inte bara om ära och berömmelse. It-branschen har förstått att engagerade medarbetare ger fler och bättre innovationer, vilket är avgörande för deras verksamheter. Därför ser vi att några av listans mest nytänkande och ambitiösa företag inom just arbetsplatskultur arbetar just inom it, säger Maria Grudén, vd på Great Place to Work.

Centiro har rankats på listan 13 år i rad och är det it-företag med bäst placering på listan över Sveriges Bästa Arbetsplatser. De är nummer 2 på rankingen över stora organisationer med över 250 anställda.

– Att ranka topp-10 tretton år i rad med flera placeringar i den absoluta toppen sätter ljuset på vårt strategiska och uthålliga fokus. Det handlar om hur vi frigör kreativitet och kraft hos våra kollegor – som i sin tur skapar värde och innovation för våra kunder, långt bortom tanken på att skapa en trevlig arbetsplats. Kärnan i vår idé är att tänka, leda och organisera oss annorlunda för bättre och mer hållbara resultat för att bidra till en bättre värld, säger Niklas Hedin, koncern-VD på Centiro

 

It-företagen med på listan: 

 • Centiro – nr 2  (stora org)

 • C.A.G – nr 4 (stora org)

 • Ensolution – nr 4 (små org)

 • Elvenite – nr 5 (medelstora org)

 • Multisoft AB – nr 6 (medelstora org)

 • Sopra Steria – nr 7 (stora org)

 • Lemontree Enterprise Solutions – nr 7 (små org)

 • PlantVision – nr 9 (medelstora org)

 • Cadence – nr 9 (små org)

 • Curitiba – nr 10 (små org)

 • Netgain – nr 14 (små org)

 • Sentor – nr 19 (medelstora org)

Se hela listan över Sveriges Bästa Arbetsplatser 2022 här.

Om Sveriges Bästa Arbetsplatser™

Great Place to Work® har undersökt arbetsplatskulturen för 19,8 miljoner medarbetare i 106 länder, däribland Sverige. De har dels tittat på medarbetarnas egna upplevelser av arbetsplatsen, dels analyserat hur organisationen arbetar med tillit, ledarskap, innovation, utvecklingsmöjligheter och värderingar. De organisationer i Sverige som fått högst betyg på båda delar rankas som Sveriges Bästa Arbetsplatser™.

Mer om Sveriges Bästa Arbetsplatser™

Great Place to Work® har undersökt upplevelsen hos 33 341 medarbetare runtom på svenska organisationer. Organisationerna har mellan 20 till 500+ anställda och är verksamma inom olika branscher.

Respondenterna har tagit ställning till 61 påståenden som sammantaget mäter hur väl deras arbetsgivare presterar inom följande områden: trovärdighet, respekt, rättvisa, stolthet och kamratskap.

Utöver detta har ledningen fått redogöra för hur de arbetar med tillit, ledarskap, innovation, utvecklingsmöjligheter och värderingar.

Områdena är utvalda med utgångspunkt i Great Place to Works över trettioåriga forskning, som visar att höga resultat inom dessa områden är grunden för att bygga lönsamma organisationer där medarbetarna är engagerade, innovativa och motiverade att göra ett bra jobb.

Totalt undersöker Great Place to Work® varje år 19,8 miljoner medarbetare från över 10 000 organisationer i 106 länder.

Vill du veta mer om hur Great Place To Work kan hjälpa dig med era behov och utmaningar? Boka möte med oss!