Så blir du Sveriges Bästa Arbetsplats

 

 

GPTW24_108

Att bli utsedd till ett Great Place to Work och få ta plats på listan över Sveriges Bästa Arbetsplatser är företagsutmärkelsen som alla vill ha. Inte så konstigt heller. Det ger bra marknadsföring och bidrar till ökad intern stolthet, nöjda kunder och att fler talanger söker sig till de vinnande företagen. Men det är långt ifrån alla som lyckas ta plats på listan.  

Så hamnar du på listan över Sveriges Bästa Arbetsplatser

Så hur kan din organisation få ett erkännande på den prestigefyllda listan Sveriges Bästa Arbetsplatser? Det krävs egentligen fyra saker. Vi går igenom dem här.


Steg 1: Skapa en bra arbetsplats för alla 

Varje organisation på listan har en sak gemensamt oavsett bransch, storlek och omsättning: De har fokuserat på att skapa en utmärkt upplevelse för varje enskild person inom organisationen.

Oavsett ålder, titel, kön eller ursprung känner alla medarbetare att förtroende och tillit råder inom organisationen.

En bra arbetsplats kännetecknas av att:

  1. Alla litar på de människor de arbetar för, är stolta över det arbete de gör och tycker om de människor de arbetar med
  2. Dagliga upplevelser hjälper människor att känna att de hör hemma, att deras unika talanger spelar roll och att deras individuella behov tas om hand av kollegor och ledare
  3. Värdena är baserade på erkännande, inkludering, värdighet och medkänsla. 

Steg 2: Bli Great Place to Work-certifierad

För att komma med på listan över Sveriges Bästa Arbetsplatser måste du bevisa att dina anställda har en övergripande positiv upplevelse – du behöver validera din arbetsplatskultur. 

Så här blir du Great Place to Work-certifierad:

Undersök dina anställda och få fram ett Trust Index

Great Place to Work's Trust Index är världens största medarbetarundersökning som används för att mäta upplevelsen hos över 100 miljoner anställda i fler än 160 länder.

Undersökningen bygger på över 30 års forskning om vad som gör att medarbetare trivs på sina arbeten.  

Själva utförandet är enkelt. Med hjälp av en länk i ett e-mail ber du dina anställda betygsätta sin upplevelse på jobbet. 

Undersökningen bygger på 60 påståenden som delas in i fem dimensioner; trovärdighet, rättvisa, respekt, stolthet och kamratskap.

De tre första dimensionerna är kopplade till ledarskapet och mäter graden av tillit som medarbetarna upplever att de ges av företagets ledarskap. Som avslutande fråga får medarbetarna även svara på om de allt sammantaget ser sin arbetsplats som en mycket bra arbetsplats.

Påståendena slås sedan samman för att mäta den grad av tillit som de anställda upplever. Detta värde blir ert Trust Index.

Få ett resultat

När 7 av 10 medarbetare ger er arbetsplatskultur höga betyg blir ni certifierade som ett Great Place to Work. Certifieringen gäller i 12 månader.

Om ni inte blir certifierade vid ert första försök ska du inte oroa dig - det är inte slutet, det är bara början.

Steg 3:  Delta i rankingprocessen

Alla organisationer som erhåller Great Place to Work-certifieringen deltar automatiskt i rankningprocessen för Sveriges Bästa Arbetsplatser. Här hamnar de organisationer med minst 20 medarbetare som har allra högst resultat i vår Trust Index.

 

Och vinnarna är…

De företag med högst ranking hamnar på listan över Sveriges Bästa Arbetsplatser. Listan är indelad i tre kategorier; små, medelstora och stora organisationer. 

Små arbetsplatser (20–49 medarbetare)                                             Topp 20        

Medelstora arbetsplatser (50–259 medarbetare)                              Topp 25         

Stora arbetsplatser (250+ medarbetare)                                              Topp 20

 
Är du redo att visa Sverige, och era medarbetare, att ni är en av de bästa arbetsplatserna?