Lägg grunden för stolta medarbetare

 

 Lägg grunden för stolta medarbetare great place to work

Tillit, stolthet och gemenskap. Har du dessa tre komponenter på plats kan organisationen nå hur långt som helst. Medarbetarna likaså. I denna artikel tittar vi närmare på Stolthet.

Stolthet är en nyckelkomponent för att bygga medarbetarengagemang – men en som alltför ofta ignoreras. Därför understryker vi på Great Place to Work ofta vikten av att fira era framgångar. Och era medarbetare, som varit med och bidragit till framgångarna. Gör ni det är ni aktivt med och bygger stolthet för både verksamheten och medarbetarna, vilket ger bättre resultat och bidrar till att kunna attrahera och behålla talanger.

När stolthet råder på jobbet inspirerar det individer och team att uppnå mer, kommunicera bättre och hjälpa varandra att bli ännu starkare och bättre. När stolthet saknas är anställda sannolikt oengagerade, ineffektiva och oinspirerade.

Vad är arbetsplatsstolthet?

När medarbetare är stolta över sin arbetsplats tror de på företaget när det kommer till hur det leds, vad det producerar eller erbjuder, hur det behandlar sina människor och hur det engagerar sig i samhället i stort.

  • Jobbet – stolt över själva arbetet.
  • Teamet – stolt över att arbeta med människorna runt omkring dig.
  • Organisationen – stolt över företagets uppdrag och rykte.

Detta kan påverka arbetsplatsstolthet

- Otydliga mål där det är oklart vart organisationen är på väg och varför

- PR-kriser som påverkar verksamhetens rykte

- Stress som pågår över längre tid

- Ledare som tar åt sig äran för andras arbete

Så skapas arbetsplatsstolthet

Stolthet byggs utifrån en rad handlingar och händelser som förstärks över tid. 

- Känslan av att vi gör och bygger detta tillsammans

- Ett tydligt och synligt ledarskap, där medarbetare känner att de är uppdaterade på vilka beslut som tas och varför

- Balans, där ledarna förstår och visar medarbetarna att det inte finns någon prestige i att jobba mycket och istället förespråkar att prioritera, delegera och arbeta smart

- Ett tillitsfullt ledarskap, där medarbetaren känner att de är förtrodda att kunna ta välavvägda beslut

Varför är arbetsplatsstolthet viktigt?

Stolthet är mer än att bara må bra. Det skapar en starkare, bättre och mer engagerad arbetskraft. Faktum är att Great Place to Work®-forskning visar att när medarbetare känner sig stolta över att arbeta på ett företag är det:

  • 6 gånger mer sannolikt att de rekommenderar sin arbetsplats till andra
  • 2 gånger större sannolikhet att de vill stanna kvar på företaget under en längre tid 

5 sätt att fira (och bygga stolthet) på

Att tillsammans glädjas över och fira såväl personliga milstolpar och högtider som organisationens framgångar är en viktig del av människans sätt att samarbeta. Här är det särskilt viktigt att i förväg planera hur organisationens medlemmar och framgångar ska uppmärksammas och firas – detta så att det görs rättvist och likvärdigt för alla, och aktiviteterna påverkar arbetsplatskulturen positivt. På de bästa arbetsplatserna arbetar man strategiskt för att uppmuntra alla inom organisationen att ha kul ihop. Man skapar aktivt laganda bland medarbetarna och hjälper dem att knyta vänskapsband.

1. Fira på många olika sätt för många olika anledningar, tydligt kopplat med organisationens värderingar och målsättningar. Se till att firandet blir mer än bara “en grej” och något som utmärker organisationen.

2. Inkludera alla medarbetare för att främja kamratskapen i gruppen och se till att ingen känner sig utanför. Alla ska ha en chans att vara med och bli en del av firandet, oavsett nivå, avdelning och ålder (glöm inte bort de yngsta och de äldsta)

3. Inkludera medarbetarens familj och se till att även de får ta del av firandet, många nära och kära kan bli åsidosatta när en medarbetare gör en extra insats för organisationen.

4. Slappna av och ha kul tillsammans. För att detta ska ske på ett naturligt sätt ser man vilka intressen medarbetarna har och försöker hitta aktiviteter som passar alla. Sök aktivt efter de gemensamma nämnarna inom en grupp och försök adressera dessa när man planerar aktiviteter.

5. Hitta sätt att lyfta medarbetarens enskilda insats, gruppens samarbete eller organisationens framgångar, tydligt och regelbundet, och på så sätt skapa nya högtider att fira.

Vill du veta mer hur vi kan hjälpa er? Boka möte med oss.