5 sätt en framgångsrik arbetsplatskultur bygger lönsamhet

 


5-satt-en-framstaende-arbetsplatskultur-bygger-lonsamhet

 
 

Kultur är big business. Organisationer där medarbetarna litar på människorna de arbetar för, är stolta över vad de gör och tycker om sina kollegor står statistiskt sett bättre rustade för utmaningar och förändringar. Dessutom har de högre vinstmarginaler och lägre sjukskrivningar.

Det finns en rad lönsamma resultat som de företag som satsar på att bygga en framgångsrik organisationskultur kan förvänta sig. I denna artikel listar vi några av dem.

 

1. Bättre finansiella resultat

FTSE Russel, ett oberoende analysföretag som studerar den globala aktiemarknaden, konstaterar att de börsnoterade företag som är med på Great Place to Works lista över Världens Bästa Arbetsplatser har tre gånger högre kumulativ avkastning på aktiemarknaden än marknadsgenomsnittet.

Ytterligare en oberoende studie av de 100 bästa arbetsplatserna på listan visar att företag som uppfyller kraven på att vara ett great places to work uppnår överlägsna resultat år efter år när det kommer till rörelseresultat per anställd, rörelsemarginal, tillväxttakt och avkastning på tillgångar.

När vi på Great Place To Work gick igenom de finansiella resultaten av Svergies bästa arbetsplatser 2023 och jämförde dessa med övriga svenska organisationer fann vi att de rankade hade 435 % högre vinstmarginaler. 

 

2. Lägre personalomsättning

Fackförbundet Vision har räknat på vad en nyanställning kostar och kommit fram till att slutsumman för rekrytering, introduktion, inskolning av ny personal samt kostnader för avveckling av medarbetaren som lämnar landar på i genomsnitt 542 700 kronor. Enligt Poolias beräkning kostar en felrekrytering cirka 700 000 kronor.

Med tanke på dessa summor är det tryggt att veta att de företag som är med på listan över Världens Bästa Arbetsplatser har cirka 50 procent lägre personalomsättning jämfört med genomsnittet. Det visar data som Society for Human Resource Management (SHRM) släppte under 2019.

 

3. Bättre kundservice och nöjdare kunder

Cornell University genomförde en åttaårig studie med hjälp av Great Place to Work-data som visade att engagerade anställda levererar bättre kundservice, tar fram bättre produkter och har nöjdare kunder.

Det är viktigt eftersom forskning från Accenture Strategy visar att 64 procent av de som byter leverantör gör det på grund av dåliga serviceupplevelser. När företag förlorar en kund gör de det sex av tio gånger för allt framtid.

Resultatet? Företag måste ersätta dem med nya kunder, vilket ofta både är tidskrävande och kostsamt.  De som satsar på att bygga tillit bland sina medarbetare har därför en fördel även i denna aspekt. 

 

4. Större förändringsbenägenhet

Vår forskning visar att medarbetare är 33 procent mer agila inom organisationer som bygger på hög tillit. Det innebär att tillit, förutom att skapa en arbetsplatskultur som består av transparens, samarbete och innovation, även lägger grunden för att företag kan ta snabbare beslut - och agera på dem. 

 

5. Starkare arbetsgivarvarumärke

Att bygga upp ett arbetsgivarmärke känt för att behandla anställda med respekt och tillit är inte bara rätt sak att göra. Det är också en smart rekryteringsstrategi. Det ser vi inte minst i vår data.  93 procent av medarbetarna på listan över Världens Bästa Arbetsplatser säger att de är stolta över att berätta för andra var de arbetar. Den här typen av marknadsföring är inte bara gratis - den väger tyngre än traditionellt köpt mediautrymme.

 

Vill du bli Great Place To Work-certifierad? Boka möte med oss för att ta reda på mer.