Bygma: ”Det är inte vad vi säger utan vad vi gör som gör skillnad.”

 

bygma4_v2

När vi kör in på parkeringen till Bygma i Tyresö i Stockholm är det i början av maj och det snöblandade regnet ligger kvar på backen. Tidigare under dagen har Bygma haft ett event utomhus och vi ser hur några tappra medarbetare monterar ner tältet och bär tillbaka grillarna. Vi har kommit för att intervjua Bygmas svenske vd Peter Lindström och han välkomnar oss in i en stor, luftig lokal där vi bjuds på kaffe - och varselvästar. Under intervjun sticker medarbetare in sina huvuden ibland för att önska trevlig helg och när vi rör oss mellan lagret och butiken känns det familjärt, tryggt och välkomnande.

Privatägt bolag med närvarande ägare

Bygmas historia sträcker sig tillbaka till 1952 när danske Lars Børge Christiansen startade företaget.

– Mycket fokus låg på inköp av trävaror från Sverige till Danmark, och så är det än i dag, säger Peter Lindström.

Med tiden växte verksamheten och när Lars Børge hade drivit företaget under många år tog sonen Peter Christiansen, utbildad ekonom och före detta revisor, över som koncernchef 1995. 

– Då omsatte vi 800 miljoner danska kronor och i dag är vi uppe i 11 miljarder. Som Christiansen själv brukar säga: ”Det är väldigt mycket pengar”. En tillväxt som inte hade varit möjlig utan engagerade medarbetare, säger Peter.

Peter Lindström, som tog över den svenska verksamheten för fem år sedan efter 17 år inom handel och export av trävaror, betonar fler gånger under samtalets gång att de medvetet har byggt en platt och medmänsklig organisation.

– Peter Christiansen är en aktiv ägare som känner alla ca 130 verksamhetschefer vid namn och personlighet, och han träffar alla platschefer personligen två gånger per år. Det skapar en långsiktighet och ett genuint engagemang från både ägare och medarbetare, förklarar han.

bygma6

Peter Lindström på Bygmas lager i Tyresö.

Tillit till individen

Frågan om hur man skapar engagerade medarbetare är central för Bygma.

– Först och främst finns det en kultur av att ge folk ansvar och mandat. Vi agerar som en lokal bygghandel där de som är närmast kunden får fatta beslut. Vår grundfilosofi är att vi inte jobbar med begränsningar utan med att skapa förståelse för processer. Det gör att man kan fatta beslut och lösa problem på plats, säger Lindström.

Han beskriver hur detta tillvägagångssätt undviker onödiga hierarkier och en arbetsplats där alla medarbetare känner och tar ett stort ansvar gentemot företaget, varandra och kunderna.

– Det är medarbetarna som skiljer Bygma från konkurrenterna, inte produkterna eller priserna, säger han med eftertryck.

bygma7

Bygmas viktigaste tillgång är medarbetarna.

När det går bra får alla ta del av det

Engagemanget sträcker sig över hela företaget och speglar sig i Bygmas sätt att belöna och uppskatta sina anställda. Under pandemin, när många företag gick på knä, såg Bygma en ökning i efterfrågan från kunder som stannade hemma och ägnade sig åt hemmaprojekt.

– Det var en utmanande tid med extremt mycket arbete, men också en tid för möjligheter, reflekterar Lindström. Som ett erkännande för medarbetarnas hårda arbete under dessa pressade tider skickade Peter Christiansen personligen ut ett tackbrev till varje anställd och tillkännagav en extra bonus på juni månads lön.

Denna generositet och personliga touch är inte ovanlig för Bygma. 

– Vi ser våra medarbetare som vår största tillgång, och det är genom att investera i dem som vi kan växa och fortsätta att vara framgångsrika på marknaden, säger Lindström.

Han understryker att företagets framgång inte bara mäts i finansiella termer, utan även i hur nöjda och motiverade deras anställda känner sig.

 bygma8

Peter Lindström tillsammans med Bygmas HR-chef Andreas Helander.

Engagemang, engagemang, engagemang

På Bygma präglas företagskulturen av självständighet, ansvar och gemenskap, vilket gör det till en idealisk arbetsplats för individer som värderar frihet under ansvar och har en stark känsla av initiativtagande. 

– De som trivs bäst på Bygma är de som vill ha mandat och som vågar att testa, som är lite nytänkande. Personligheter som är flexibla och anpassningsbara, med en praktisk inställning till problemlösning, tenderar att lyckas väl och trivas bra här, säger Peter. 

Transparens i alla led

På frågan kring vad som bidrar till denna kultur av engagemang och eget ansvar får jag till svar att de tror på transparens.

– Vi är öppna med alla resultat, även de ekonomiska resultaten. Vi vill att alla ska förstå hur situationen ser ut så att man kan vara med och påverka. Samma sak är det med medarbetarundersökningen, vi är öppna med våra utvecklingsområden.

Målet är att bli bäst i Sverige

Medarbetarundersökningen som Peter nämner har gjorts av Great Place To Work.

– Vi har satt upp som mål att vi ska bli branschens bästa arbetsgivare. Och eftersom det finns ett intresse och en vilja kring detta finns det också en plan för hur vi ska bli det. Att arbeta med Great Place To Work ger oss ett sätt att utvärdera och mäta hur det går, säger Peter.

Och ett great place to work är de. Bäst i branschen också med ett medarbetarresultat på 85 %. 

– Vår hållbarhetschef brukar säga att ”det är inte vad vi säger utan vad vi gör som gör skillnad”. Göra är bättre än att snacka och vårt resultat visar att det ligger en hel del arbete bakom vårt kulturarbete. Jag är stolt över Bygma och alla som vaknar varje dag med en lust att göra sitt yttersta, avslutar Peter Lindström.