Framgångsrikt ledarskap: Konsten att inte välja

 

 Framgångsrikt ledarskap- Konsten att inte välja great place to work

Livet är fullt av val och frågor som kräver svar, särskilt för en chef eller ledare. Hur förnyar och förändrar jag utan att tappa fokus på den aktuella produkten? Hur bygger jag ett hållbart företag och ändå gör vinst? Hur attraherar jag topptalanger utan att överspendera min HR-budget?

Dessa frågor har alla ett gemensamt tema. De skapar en ström av dilemman mellan motsatta sidor – i dag mot i morgon, uppdrag kontra marknader, produktivitet kontra kostnader. För att göra saken värre finns det ofta andra parter med olika intressen och positioner som kämpar för att få en del av samma ekonomiska resurser, tid och uppmärksamhet. Och du är fångad i mitten.

(I vår Guide till framgångsrikt ledarskap kan du läsa mer om hur du kan tänka och agera för att bli en så bra ledare som möjligt.)

En naturlig instinkt är att titta på alternativen och välja mellan A och B. Antingen eller-tänkandet är naturligt och kan vara fördelaktigt på kort sikt. Ändå är resultaten i bästa fall begränsade och ofta skadliga över tiden.

De bästa ledare har ett annat förhållningssätt. De känner igen de paradoxer som ligger bakom spänningarna och anammar i stället ett ”både och”-tänk. I stället för att välja mellan alternativen, omfamnar de konkurrerande krav samtidigt.

Academy of Management Journal har studerat ledare som vågar tänka ”både och” i stället för ”antingen eller” och kommit fram till att individer med ett paradoxalt tänkesätt genererar fler kreativa lösningar på jobbrelaterade problem.

Exempel på både och-tänk

Yousef Valine, vice vd för en stor internationell bank, ville hjälpa fler underrepresenterade minoriteter att bli ledare och bygga ett mer mångsidigt ledningsteam. För att göra det behövde han bygga förtroende med underrepresenterade medlemmar i organisationen, men också ge dem tydlig och ibland svår feedback för att säkerställa att de fortsatte att prestera bra. Även om han ville att dessa blivande ledare skulle vara sina riktiga jag, visste han också att de var tvungna att förstå sin organisations oskrivna regler för att kunna samarbeta med de som redan var chefer mer effektivt.

Att nå framgång och insikt kräver ofta svåra samtal. Ändå kan ledare, särskilt de som tillhör en majoritetsgrupp, oroa sig för att upplevas som kränkande när de ger feedback till någon i minoritetsgruppen om deras prestationer. Valine sökte här en ”både och”-lösning. Han behövde bygga upp förtroende och erbjuda konstruktiv feedback. Han behövde hedra och värdera sammanhanget för underrepresenterade minoriteter och hjälpa dem att lyckas i den dominerande kulturen. Men hur?

Valine reflekterade över sina egna erfarenheter. Han hade tidigare sett andra kollegor brottas med hur de skulle ge honom svår feedback. Han såg det mod som krävts för att vara rak mot honom. Han visste också hur tacksam han var mot de som vågat.

”Både och”-tänkare söker efter information för att se hur motsatta idéer är olika samtidigt som de letar efter att identifiera hur de kan kopplas ihop.

Till exempel visste Valine att han kunde bygga förtroende med de yngre kollegorna genom att skapa nya möjligheter för dem och förespråka deras karriärer när de inte var i närheten. Ju mer kollegorna visste att han alltid stod upp för dem, desto mer direkt och tydlig kunde han vara när han gav dem tuff men konstruktiv feedback. Ju mer han gav konstruktiv feedback, desto mer byggde han upp förtroende. 

Att anamma paradoxen är inte lätt. Den pågående dragkampen mellan motsatta krav kan vara utmattande och irriterande. Men forskning visar att ju fler människor som antar ett paradoxalt tänkesätt, desto mer skapar de innovativa lösningar, desto mer nöjda och energiska är de i sina jobb, och desto högre resultat uppnår de. Ett ”både och”-tänk är inte bara till hjälp för stora ledare utan för att möjliggöra en mer hållbar och kreativ värld.

I vår Guide till framgångsrikt ledarskap kan du läsa mer om hur du kan tänka och agera för att bli en så bra ledare som möjligt. 

Vill du veta mer hur vi kan hjälpa er? Boka möte med oss.